part2_ef_utenstilk
Epler

Egge Gård har idag ca 30 000 epletrær som normalt gir 100 tonn epler hver høst, en stor del av disse eplene dyrkes økologisk.

Vi selger eplene våre til dagligvare, men bruker og store deler av eplene våre til most og alkoholproduksjon. Klimaet her i nord gjør at vi får epler med et høyt syrenivå og en spesielt frisk smak.

Eplene våre kan du finne i dagligvarehandel. Ser du etter på emballasjen, kan du lete etter «Egge-merket» for å se hvilke epler som kommer fra Egge gård.

Aroma er den vanligste eplesorten i Norge og er et høsteple. Anbefalt brukstid er fra oktober til januar.

 

Gravenstein er en 200 år gammel sort, den eldste eplesorten som blir dyrket på Egge. Rød Gravenstein er et søtt og godt spiseeple med sesong i september og oktober. Sorten er dessverre på vei ut da den er for svak mot sopp.

 

Discovery, Katja og Katinka er alle tidlige høstepler med sesong i september og oktober. Disse er soppsterke og anbefales i økologisk produksjon.

Tohoku 2 er en japansk sort og ganske sjelden vare i Norge. Tohoku 2 har en fin rødfarge og god smak litt utenom det vanlige.

Åkerø er et tradisjonsrikt eple med mange trofaste brukere. På Egge Gård dyrker vi Åkerø Hassel, som er litt mer rødt og rosa i fargen enn vanlig Åkerø. Denne sorten har sesong i september og oktober.

2.8
Druer

Klimaet på Egge kan sammenlignes med klimaet i Champagneområdet slik det var for 150 år siden. Kombinert med den magre sandjorden på Eggemorenen gir dette så gunstige vekstforhold at det nå er mulig å dyrke vindruer. I 2010 begynte vi med druer på Egge, 1000 vinranker ble plantet 10. oktober.

 

SOLARIS

Solaris er en hvitvinstype krysset frem av Normann Becher i Freiburg, Tyskland i 1975 og druene er en blanding av Riesling, Pinot Gris, Muscat Ottonel, Zaraya Severa og Seyval Blanc. Denne druesorten er hardfør, modner tidlig og har et potensielt høyt alkohol innhold.

jordbær egge gård lier
Jordbær

Jordbær er vår viktigste landbruksproduksjon. Vi leverer våre jordbær til Rema 1000 og dagligvarebutikker som dekker vårt nærområde, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Asker og deler av Hurum.

I tillegg så leverer vi til Bama som er vår største mottaker av jordbær, der blir bærene distribuert til hele Norge, til Norgesgruppens butikker som Meny, Jacobs og Eurospar. I tillegg fryser vi ned jordbær til industrien. Vi lager også en fantastisk bra jordbærpurè i vår passeringsmaskin, purèen blir levert til iskremprodusenter, smoothieprodusenter og restauranter.

Korona, som er stor, lys og søt er etter manges mening best på smak og vår hovedsort.

 

Zephyr har en stor fordel; den modner noen dager tidligere enn Korona.

Polka modner fem dager etter Korona. Polka er en hardfør sort med lang holdbarhet og er sterk mot soppangrep.

 

Markjordbær, også kalt månedsjordbær, er små og rike på smak – spesielt populært i syltetøy.

2.9
Jordbærplanter

En viktig del av virksomheten ved Egge Gård er produksjon av jordbærplanter, som selges til hagesentre og blomsterforretninger over hele Norge. Korona, Sengha Sengana, Frida og Polka er noen av de mest populære sortene.

 

De ulike sortene har ulike egenskaper med hensyn til når bærene modnes, bærstørrelse, smak og plantens toleranse for kulde, soppsykdommer og skadedyr. For å velge hvilken sort en skal dyrke bør en legge til grunn vinterforhold (kaldt eller mildt, mye eller lite snø) og bruksformål (spisebær, syltetøy, eller begge deler). Ved å plante flere sorter med ulik modningstid, kan du forlenge jordbærsesongen med flere uker i hver ende.

Korona er den vanligste sorten i Norge, og gir etter manges mening de beste bærene: store, lyse og søte. Sorten er svak mot øyeflekk, mjøldogg og rotstokkråte, men sterkere mot gråskimmel. Korona gir større avling enn Senga Sengana, og modner 3-4 dager tidligere. Vanskelig å hamse.

 

Senga Sengana, kraftig og tett plante med mange utløpere og mørkegrønne, glinsende blader. Senga Sengana modnes noen dager etter Korona, og gir mørkerøde, aromatiske bær av god kvalitet. Sorten er svært god til friskkonsum og sylting. Sorten er spesielt utsatt for gråskimmel.

 

Frida er en ny, norsk sort med stor avling og svært store bær. Bæra tåler lite håndtering og transport, og passer således bra til dyrking i hagen. Sorten gir svært velsmakende bær, men bærene er lite holdbare og bør nytes friske – perfekt til dessert i innhøstingssesongen. Sorten er svak for mjøldogg.

Polka gir faste og aromatiske bær av høy kvalitet, som egner seg godt både til lagring (frysing) og som dessert. Sorten kan imidlertid gi litt dårlig farge i kokt syltetøy. Størrelsens på bærene minker utover i sesongen og på gamle felt. Polka er svak mot lærråte og mjøldogg, men er spesielt sterk mot soppangrep.

Florence modnes veldig seint, og er særlig aktuell hvis du vil holde på smaken av sommer etter at sesongen egentlig er over. Florence gir god bærstørrelse og kvalitet til friskkonsum, men er lite egnet til syltetøy.

 

Glima ligner Senga Sengana i voksemåte, og gir faste bær av god kvalitet. Sorten er krevende å dyrke; hvis den ikke får optimal vanntilgang blir bærene små. Sorten modner 10 dager før Senga Sengana. Sorten er sterk mot gråskimmel og mjøldogg. Bær fra Glima er spesielt godt egnet til sylting.

Zefyr gir gode, mørkerøde bær av samme størrelse som Senga Sengana, ofte kamforma med litt løs konsistens. Avlingen modner svært tidlig og tåler vinterkulda godt, hvilket gjør at den er spesielt populær i Nord-Norge. Sorten er svært utsatt for mjøldogg, men sterkere mot gråskimmel.

Økologisk epleproduksjon
Dyrkningsveiledning

En jordbærplante kan produsere bær i flere år. Planta formerer seg vegetativt, det vil si at utløpere eller stiklinger fra planta som danner grunnlaget for en ny plante.

 

NÅR OG HVOR KAN DU PLANTE?

Jordbærplantene kan plantes i kjøkkenhagen, i blomsterkasser/ampler eller i enkle blomsterpotter. Plantene bør plantes ut så raskt som mulig etter innkjøp.

Jordbær kan plantes hele sommersesongen, fra tidlig om våren til langt ut i august. Et jordbærfelt har størst avling de første årene etter planting. Deretter vil bærstørrelsen bli mindre og mindre for hvert år.

Det er vanlig å fornye plantene etter tre sesonger.

Skal du erstatte gamle planter med nye, eller utvide antallet jordbærplanter, bør du finne et nytt, friskt areal. Du kan eventuelt fjerne alle plantene om høsten og plante nye om våren. Med dette unngår du at ulike soppsykdommer eller skadedyr fra de gamle jordbærplantene smitter over på de nye plantene.

FØR PLANTING

Sørg for at arealet du skal plante i er mest mulig fritt for ugress før du planter. Ugress stjeler lys, vann og næring, så mye ugress gir færre og mindre bær. Før planting bør jorda være luftig og godt fuktet. Dette oppnås ved å opparbeide jorda med plog, jordfres eller spade. Vann ved behov.

PLANTING

Fyll kassene eller pottene med ny og frisk torv (blomsterjord). Vann jorda før du planter. Det bør være cirka 25 cm mellom hver plante. Pakk godt med jord rundt plantene. Jordbærplanter trives best på lune, varme og lyse steder. Hvis du planter i kasse, ampel eller potte, er det viktig at blomsterklasene ikke knekker over kanten når planten får blomster og senere bær.

Ved planting på flat mark bør du lage opphøyde driller, cirka 25 cm høye og en meter brede. Opphøyde driller gir bedre jordtemperatur og letter innhøsting.

DEKKE

Ved å dekke drillene med plast holder du ugress nede, skaper bedre vekstforhold og hindrer jordsøl på bærene. Du kan velge mellom sort jordbærplast (hel folie), eller en kraftigere vevd plastduk som Mypex. Vevd duk er dyrere, men lar vann trenge gjennom. Det gjør det mye enklere å vanne plantene. Vevd duk er også sterkere og kan brukes flere ganger.

Plast eller duk festes ved å grave over jord langs kantene. Før planting lager du ett hull i dekket for hver plante. Hull-diameter: 5-7 cm, planteavstand: ca 25 cm. Plant dobbeltrader på brede driller, enkeltrader på smalere driller.

DEKKE MELLOM RADER

Jorda mellom planterader kan dekkes med halm, flis eller bark. Det gir et rent og trivelig miljø, reduserer ugressmengden og gjør at jorda holder bedre på fuktighet.

Plukking av bær
Jordbærblomst
Jordbær høstes varsomt
ÅPEN ÅKER, DRILL ELLER FLAT MARK

Planting i åpen jord, på drill eller flat mark, gjør plantearbeidet enklere og rimeligere, men krever større innsats mot ugress. I stedet for plastdekke kan du bruke organiske dekkemidler som halm, sagflis og bark.

GJØDSLING

Jordbær krever lite næring. Behovet for gjødsling avhenger av jordtype og nedbørsmengde. Gjødsling bør skje så tidlig som mulig om våren, eventuelt rett etter høsting.

Tung jord med mye leire og silt er næringsrik, men lettere jordarter med mye sand inneholder mindre næringsstoffer. Da bør du tilføre kompost, husdyrgjødsel eller kunstgjødsel.

Dekkes planteradene med plastfolie eller duk, blander du gjødsel i jorda før radene dekkes. Bruk 3 til 5 kg gjødsel per 100 m2. Ved planting i blomsterkasser eller potter, er det enklest å bruke ferdig gjødslet blomsterjord og deretter bruke blomstergjødsel.

SKADEINSEKTER OG SOPP

Jordbærplanter angripes ofte av ulike mikroorganismer (planteskadegjørere) som forstyrrer veksten, ødelegger bærene og reduserer avlingen. Med enkle tiltak kan slike angrep forebygges og reduseres.

Jordbærplanter i god vekst er mer motstandsdyktige, og vil derfor ta mindre skade av angrep. Med andre ord er god tilgang på vann, næring og lys forebyggende plantevern. I tillegg er det viktig å unngå forhold som fremmer spredning, formering og angrep av de ulike planteskadegjørerne.

VIKTIGE FOREBYGGENDE TILTAK

I utgangspunktet er jordbærplanter som nye frie for planteskadegjørere.

 

  • Vekstskifte: Forny plantene med jevne mellomrom (3-4 år). Velg et nytt areal når du skal fornye plantene, dvs. ikke plant direkte i det gamle arealet. Ideelt bør man ha to arealer å veksle mellom, med ny planting hvert 3. år.
  • Luftig åker: God avstand mellom plantene skaper et luftig og tørt miljø i jordbæråkeren. Flere soppsykdommer trives best i fuktige omgivelser.
  • Luking: Ugress konkurrerer med jordbærplantene om vann, næring og lys, og kan være vertsplanter for ulike planteskadegjørere.
  • Hygiene og renhold: Fjern gamle blader så tidlig på våren. Jordbærplanter feller ikke bladene om høsten, og skadedyr overvintrer gjerne i gammelt bladverk.

 

VANNING

Nye planter trenger mye vann, spesielt i varmt og tørt vær. Gi små mengder vann flere ganger daglig, spesielt de første dagene. Senere er det viktig at plantene har jevn tilgang på vann.

MODNING

Jordbær modnes over en lang periode. For å få riktig farge og smak, må plantene får rikelig med sollys. Røde, godt modne bær smaker best.

VINTERDEKKING

Mange sorter jordbærplanter er følsomme for frost, spesielt ved kalde vintrer med lite snø. Jordbærfeltet kan beskyttes mot frosten med et lag av halm eller fiberduk. Dette skaper et mer stabilt vinterklima for plantene. Ved dyrking i blomsterkasser eller potter er faren for vinterskade enda større. Det enkleste er å flytte plantene inn om vinteren, for eksempel i boden eller kjelleren.

WINTER COVERING

Many varieties of strawberries are sensitive to frost, especially cold winters with little snow. The strawberry field can be protected against the frost through a layer of straw or a protective sheet. This creates a more stabile winter climtte for the plants. When growing strawberries in flower boxes or pots, the risk of damage is even higher, and the easiest measure is to move the plants indoors, like in a storeroom or a basement.

Friske og søte jordbær
Jordbæren kontrolleres før den blir sendt videre
Jordbærklase